Winter Court

Dag 3
Audienties, audienties

De volgende dag is Kaitintzaki al weer hersteld. Bovendien biedt deze dag verschillende soorten vermaak. Er is de eerste ronde van een go-toernooi, waarin en Shoju en Futego redelijk presteren. Hierna is het tijd voor de eerste audientie, bij clan Crane.

Voor haar heeft Katintzaki een kam, voor hem (?). Her retour-cadeau is (?). Tijdens het gesprek wijst Katintzaki op de verklede leeuwen in de buurt – waar Crane blijkbaar nog niet van op de hoogte was. Onder de indruk van deze kennis, en aangespoord door het feit dat Katintzaki beweert nog meer informatie te hebben die voor Rokugan heel belangrijk is, belooft de delegtieleider van Crane, voor de geschrapte audientie bij keizerin Iveco een woord te doen.

View
Dag 2
Ninja en pillow books

De volgende dag begint met een kleine schrik: Kusiga Katintzaki is verkouden. Zo erg, dat hij vandaag zijn plichten door Tonbo Ranma laat overnemen. Gelukkig is er echter maar weinig te doen vandaag.

Eerst gaan alle gezonde leden van de delegatie eens wat rondneuzen, waarbij echter maar weinig nieuws te horen valt. De Spider-clan is inmiddels ook binnen gekomen, maar in overdekte wagens, zodat niet duidelijk is, met hoe veel mensen en welke uitrusting ze misschien het kasteel hebben betreden. De Scorpions weten misschien wel meer, maar ze zeggen natuurlijk niets.

Als de Phoenix-clan op de hoogte is van de als ronin verklede bushi van de Lion-clan, is dat in ieder geval geen groot probleem voor hun – er is ook in de laatste tijd niet bijzonder veel werk in de smidse gedaan.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.